Çelik taşıyıcıyla inşa edilen yapılar, değişik zamanlarda değişen ihtiyaçlara kolaylıkla uyum sağlayabilir. Doğru tasarlanmak şartı ile çelik yapılara yatay ve dikey ekler yapılması, yenikat çıkılması, belirli bölümlerin kaldırılması veya tüm yapının sökülerek başka bir yere taşınması ve tekrar monte edilmesi mümkündür. Çelik iskeletin 80-100 yıl arasında değişen ömrü, belirli yenilemelerle daha da uzatılabildiği gibi, hasar gören ve eskiyen parçaların onarımı, yenilenmesi veya güçlendirilmesi çeliğin tüm işlev ve sağlamlığına yeniden kavuşmasını sağlar.

Çelik diğer yapı malzemelerinin ya hiç sahip olmadıkları ya da düşük düzeyde sahip oldukları bazı temel özelliklere yüksek oranlarda sahiptir.

Kullanım Kolaylıkları

- Depreme dayanıklıdır.

- Şekil değiştirebilme kabiliyeti vardır.

- Ekonomiktir.

- Zayıf (Problemli), zeminler üzerinde inşa edilebilir.

- Projesiz, üretimi ve montajı yapılamaz. Kalifiye eleman gerektirir.

- Kalitesi, güvenilirliği yapı ömrü süresince kolayca kontrol edilebilir.

- Bakım gerektirmez.

- Ekonomik ömrü 80-100 yıldır.

- Amortisman değeri yüksektir.

- Deprem sonra deforme olması halinde, sadece deforme olan parçalar değiştirilerek yapı ömrüne devam edilebilir.

- Hızlı üretim ve montaj olanağı vardır.

- Daha fazla kullanım alanı sağlar.

- İkinci el değeri yüksektir.