Müşteri taleplerini zamanında doğru, güvenilir, güler yüzle, hızlı karşılayan,

Müşterilerimizin beklenti ve önerilerini dikkate alan,

Kaynakları ekonomik, verimli kullanarak müşteri taleplerine cevap veren,

Müşteri ve çalışan memnuniyetini hedefleyen çağdaş yönetim kültürünün oluşturulmasıdır. Bir kuruluşu başarılı bir şekilde yönetmek için, sistematik ve şeffaf yönetim şarttır ve aşağıdaki kalite yönetim prensiplerine dayanır.

Bu prensiplerimiz sırasıyla ;

1. Müşteri Odaklılık

Kuruluşlar müşterilerine bağlıdır, bu nedenle müşterilerinin şimdi ve gelecekteki gereksinimlerini anlamalı, onların koşullarını yerine getirecek şekilde organize olmalıdır.

2. Liderlik

Lider, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Bunlar, kişilerin kuruluşun hedeflerini başarmasına tam olarak katılımını sağlamak için ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.

3. Yönetime Katılım

Her seviyedeki çalışanlar kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı, yeteneklerini kuruluş yararına kullanmasını sağlar.

4. Proses Yaklaşımı

İstenilen sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli elde edilir.

5. Sistem Yaklaşımı

Birbiri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflere ulaşmada ve başarıda kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı sağlar.

6. Sürekli İyileştirme

Toplam performansın sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.

7. Kararlarda Gerçekçi Yaklaşım

Etkin kararlar, verilerin analizlerine ve bilgiye dayanır.

8. Karşılıklı faydaya Dayalı Tedarikçi İlişkileri

Bu yönetim prensiplerinin başarılı olarak kullanımı, taraflara iyileştirilmiş parasal dönüşler, değer yaratılması ve arttırılmış karlılık gibi faydalar getirir.