Bozkaya Yapı sürdürülebilir çevre kavramını Birleşmiş Milletler çevre kalkınma komisyonunun 1987 yılı tanımına uygun şekilde değerlendirmektedir. Bu tanımda (insanlık gelecek kuşaklarının gereksinimlerine cevap verme yeteneklerini tehlikeye atmadan günlük ihtiyaçlarını temin ederek kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir) denilmektedir.

Sürdürülebilir çevre ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını çevreyi ve yer yüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme yöntemidir.

Bozkaya Yapı üretim ve uygulamalarının büyük bir kısmı çevre etkilerinden, gürültü ve özellikle CO2 emisyonlarını azaltan dolayısıyla, küresel ısınmayı önleyen yalıtımlı sistemlere yöneliktir.

Yalıtımını yaptığımız tesislerin enerjiyi verimli kullanması ve her birim enerji karşılığında topluma daha fazla katkıda bulunabilmek Bozkaya Yapı'nın en önemli hedeflerinden biridir.